Uitgebreid assortiment en snelle levering!
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Disclaimer

Mokum Farma B.V. heeft alle informatie op de website wietolieapotheek.nl met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist zijn. Mokum Farma B.V. aanvaardt ter zake geen aansprakelijkheid voor (gevolg)schade die hierdoor geleden is en/of die mocht voortvloeien uit het gebruik, of het niet kunnen gebruiken van deze site, uit het gebruik van informatie van deze site, of uit het gebruik van andere sites die u bezoekt via links op de website.

De informatie op de site en/of layout van de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Mokum Farma B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Mokum Farma B.V. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mokum Farma B.V. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Via de webstie kan er naar andere websites van derden worden gelinkt; deze links zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Mokum Farma B.V. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Mokum Farma B.V. aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor (gevolg)schade als gevolg van het gebruik van de informatie op dergelijke gelinkte sites. Lees altijd de disclaimer en privacy statement van deze websites.

U kunt ons uiteraard helpen de informatie correct en actueel te houden. We stellen het op prijs, als u onjuistheden of tips aan ons meldt via [email protected]